Resultaten post-COVID

De voorlopige resultaten van de neuroplasticiteitstraining van NeuroRC bij post-COVID.

De voorlopige resultaten van de neuroplasticiteitstraining van NeuroRC bij post-COVID

In dit artikel delen we de eerste resultaten van onze NeuroRC neuroplasticiteitstraining bij het post-COVID syndroom.

De Neuroplasticiteitstraining post-COVID bij NeuroRC bestaat uit een trainingsweek opgebouwd uit een vaste cyclus van Neuro-activatie (interval training vanaf 5 seconden), gevolgd door een breintraining (multitask oefeningen, met veel visuele en auditieve prikkels) en afgerond met een consolidatie fase (rust). Deze trainingscyclus wordt tijdens de trainingsweek continue herhaald. Tijdens de training worden de cliënten gemonitord aan de hand van hartfrequentie en hartslag variabiliteit.

De trainingsweek wordt voorafgegaan door enkele voorbereidende sessies en metingen. In deze voorbereidende sessies wordt er, na het afnemen van een serie testen en metingen (stress-diagnostiek, bloedonderzoek, microbioomonderzoek), advies gegeven rondom mindset, voeding, gezonde stress ritmes, beweging en slaap. Na de trainingsweek volgen er nog 4 boostermiddagen waarin dezelfde cyclus wordt gevolgd.

De Neuroplasticiteitstraining post-COVID is met name gericht op mensen die aanhoudende cognitieve klachten, overprikkeling en hersenmist ervaren. Als er alleen lichamelijke klachten zijn zoals extreme fysieke vermoeidheid tijdens en na inspanning is deze training minder passend.

Resultaten 

In totaal hebben wij 31 cliënten met post-COVID  behandeld. De gemiddelde leeftijd is 41,5 jaar. Er waren 17 vrouwen en 14 mannen. Allemaal hadden post-COVID vastgesteld door een externe arts (huisarts of specialist). De duur van de post-COVID klachten varieerden van 3 maanden tot ruim 3 jaar. De meerderheid (16 cliënten) hadden klachten langer dan 1 jaar. Alle cliënten hadden in meerdere of mindere mate last van PEM.  

Sinds begin 2024 registreren we de mate van PEM doormiddel van de DSQ-PEM vragenlijst voorafgaand aan de intake (Jason & Dorri, 2023). De cliënten in de huidige dataset hebben nog geen DSQ-PEM score ingevuld.

Hieronder ziet u in figuur 1 het beloop van de mate van klachten bij cliënten met Post-COVID. Het gaat om de data van 26 cliënten. Om de data mee te nemen moesten er minimaal een start meting zijn en een meting na de trainingsweek. Per meet moment ziet u van hoeveel cliënten er data wordt weergegeven (N=…). De klachten zijn gemeten aan de hand van de symptoom evaluatie uit de SCAT-5 vragenlijst.  Dit is een vragenlijst bestaande uit 22 vragen die worden gescoord van 0-6. De maximale score (en dus de hoogst haalbare mate van klachten) op deze vragenlijst is 132. Ter referentie is deze waarde in een populatie met gezonde sporters 7.9 (Brown et al., 2021)

De voormeting (M = 54.7, SD = 26.7) in vergelijking met de meting na 9 weken (M = 20.6, SD = 18.7) gaf een afname van 24 punten. Na ongeveer een half jaar lijken de klachten iets toegenomen in de 5 cliënten waar we op dit moment gegevens van hebben, echter is dit een kleine groep.  

Figuur 1.

Figuur 1. In deze staafdiagram ziet u het beloop van de mate van klachten. T0 = voor de interventie, T1 = 1 week na de interventie, T2 = 4 weken na de interventie, T3 = 9 weken na de interventie, T4 = 21 weken na de interventie.

Figuur 2.

Figuur 2. In deze grafiek ziet u het beloop van de mate van klachten per individu. T0 = voor de interventie, T1 = 1 week na de interventie, T2 = 4 weken na de interventie, T3 = 9 weken na de interventie, T4 = 21 weken na de interventie. 

In figuur 2 ziet u het beloop van de individuele cliënten. Er zijn een aantal cliënten die in de laatste weken de vragenlijsten niet hebben ingevuld. We zien in deze figuur dat er een cliënt is die een toename heeft van de mate van klachten, deze persoon had een nieuwe Covid infectie voor het afronden van het traject.

Figuur 3.

Figuur 3. In deze staafdiagram ziet u het beloop van de kwaliteit van leven uitgedrukt. T0 = voor de interventie, T2 = 4 weken na de interventie, T3 = 9 weken na de interventie.

 

Figuur 4.

Figuur 4. In deze grafiek ziet u het beloop op kwaliteit van leven per individu uitgedrukt. T0 = voor de interventie, T2 = 4 weken na de interventie, T3 = 9 weken na de interventie.

In figuur 3 en 4 ziet u de kwaliteit van leven gemeten doormiddel van de Qolibri. De voormeting (M = 46.1, SD = 13.7) in vergelijking met de meting na 4 weken (M = 66.3, SD = 19.3) en 9 weken (M = 71.1, SD = 19.0) laat zien dat de kwaliteit van leven toeneemt met respectievelijk 20 en 25 punten. De Qolibri is een vragenlijst gespecialiseerd op kwaliteit van leven bij mensen met hersenletsel. Hierbij komt de score uit tussen 0 en 100, hoe hoger de score hoe beter de kwaliteit van leven. Bij deze vragenlijst is er veel missing data; er zijn 16 cliënten die minimaal 2 metingen hebben gedaan. Indien T0 en T3 wel zijn ingevuld en T2 niet, is T2 berekend als gemiddelde score van T0 en T3. We hebben niet van alle cliënten deze vragenlijst, regelmatig was deze niet ingevuld, of miste er net een vraag waardoor er geen totaalscore berekend kan worden. Hierbij geldt dat een gezonde Nederlander in deze leeftijdscategorie gemiddelde een score van 81 behaalt (Von Steinbüchel et al., 2020).

Discussie

Uit de resultaten komt naar voren dat de kwaliteit van leven na de behandeling na 4 en 9 weken met 20 en 25 punten stijgt. Dit groter dan het minimale merkbare verschil (MCID) van 12 punten (Von Steinbüchel et al., 2020). Ondanks dat dit bepaald is in mensen met niet-aangeboren hersenletsel, lijkt onze behandeling dus een voor de patiënt relevant verschil op te leven op de kwaliteit van leven.

De mate van ervaren symptomen neemt na 4 en 9 weken af met 24 punten. Dit is groter dan het minimale meetbare verschil (6.2) en ligt rondom het minimale merkbare verschil (MCID) van 26.9 (Langevin et al., 2022)

Er mist data in onze analyse door verschillende redenen;

-        Het niet tijdig aanbieden van de vragenlijsten

-        Het niet invullen door de client

-        Het overslaan van vragen waardoor er geen totaalscore berekent kan worden

Er is nog geen lange termijn follow-up beschikbaar, we hopen dat op korte termijn inzichtelijk te kunnen maken. De eerste lange termijn follow-up laat een lichte toename van klachten zien, dit komt overeen met het beeld dat wij hebben uit ons directe contact met onze cliënten, waarbij we zien dat een deel een terugval ervaart. Bij de cliënten die een terugval hebben ervaren lijkt grotere mate van (fysieke) PEM een van de voorspellende factoren te zijn.  

We zijn nog bezig met het verwerken van onze andere metingen zoals de gemiddelde HRV in rust en biomarker onderzoek.

In de toekomst zouden we graag een externe onderzoeker betrekken om onafhankelijk onderzoek te laten doen, op dit moment verzamelen en analyseren we onze eigen data.

Conclusie
We zien hoopgevende resultaten bij onze neuroplasticiteitstraining in de doelgroep Post-COVID. De kwaliteit van leven verbeterd aanzienlijk na het traject. Er is meer data nodig om de effectiviteit van de behandeling over de langere termijn te bepalen.

Auteurs: Rosanne Koster-Top, MSc en Adriaan Doornbos, MSc

Referenties

Brown, J. C., Starling, L., Stokes, K., Viviers, P., Surmon, S., & Derman, K. (2021). 164 Normative baseline SCAT5 scores in a population of United States olympic athletes. British Journal of Sports Medicine, 55(Suppl 1), A64–A65. https://doi.org/10.1136/BJSPORTS-2021-IOC.151

Jason, L. A., & Dorri, J. A. (2023). ME/CFS and Post-Exertional Malaise among Patients with Long COVID. Neurology International, 15(1), 1–11. https://doi.org/10.3390/neurolint15010001

Langevin, P., FrémontFr, P., Fait, P., & Roy, ebastien. (2022). Responsiveness of the Post-Concussion Symptom Scale to Monitor Clinical Recovery After Concussion or Mild Traumatic Brain Injury. https://doi.org/10.1177/23259671221127049

Von Steinbüchel, N., Meeuwsen, M., Zeldovich, M., Vester, J. C., Maas, A., Koskinen, S., & Covic, A. (2020). Differences in Health-Related Quality of Life after Traumatic Brain Injury between Varying Patient Groups: Sensitivity of a Disease-Specific (QOLIBRI) and a Generic (SF-36) Instrument. Https://Home.Liebertpub.Com/Neu, 37(10), 1242–1254. https://doi.org/10.1089/NEU.2019.6627

 

© NeuroRC 2024

⚡️ Website door Skeps.nl